menusearch
royanpajooh.ir

خدمات دامپزشکی

 جستجو
 آزمون های طیور صنعتی آزمون های طیور صنعتی آزمون های طیور صنعتی
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه بیماری‌های مربوط به طیور صنعتی، مدت زمان پاسخ دهی و نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمون... جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید
سه شنبه دهم آبان ۰۱
 آزمون های مربوط به پرندگان زینتی آزمون های مربوط به پرندگان زینتی آزمون های مربوط به پرندگان زینتی
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه بیماری‌های مربوط به پرندگان زینتی، مدت زمان پاسخ دهی و نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمون..... جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید
دوشنبه نهم آبان ۰۱
 آزمون های اسب آزمون های اسب آزمون های اسب
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه بیماری‌های مربوط به اسب، مدت زمان پاسخ دهی و نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمون.... جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید
دوشنبه نهم آبان ۰۱
 آزمون های گوسفند و بز آزمون های گوسفند و بز آزمون های گوسفند و بز
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه بیماری‌های مربوط به گوسفند و بز، مدت زمان پاسخ دهی و نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمون.. جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید
شنبه هفتم آبان ۰۱
 آزمون های گاو آزمون های گاو آزمون های گاو
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه بیماری‌های مربوط به گاو، مدت زمان پاسخ دهی و نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمون... جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید
پنج شنبه پنجم آبان ۰۱
 آزمون های ماهیان گرمابی آزمون های ماهیان گرمابی آزمون های ماهیان گرمابی
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه بیماری‌های مربوط به ماهی گرمابی، مدت زمان پاسخ دهی و نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمون... جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید
چهارشنبه چهارم آبان ۰۱
 آزمون های  قزل آلا و ماهی خاویاری آزمون های  قزل آلا و ماهی خاویاری آزمون های قزل آلا و ماهی خاویاری
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه بیماری‌های مربوط به قزل آلا و ماهی خاویاری، مدت زمان پاسخ دهی و نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمون.... جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید
چهارشنبه چهارم آبان ۰۱
 آزمون های سگ آزمون های سگ آزمون های سگ
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه بیماری‌های مربوط به سگ، مدت زمان پاسخ دهی و نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمون... جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید
چهارشنبه چهارم آبان ۰۱
 آزمون های گربه آزمون های گربه آزمون های گربه
معرفی خدمات آزمایشگاه رویان پژوه در زمینه تشخیص و درمان بیماری‌های گربه از جمله بیماری‌های ویروسی، باکتریایی و انگلی
چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۰۱