menusearch
royanpajooh.ir

آزمون‌‌‌‌های ماهیان گرمابی

 جستجو
چهارشنبه چهارم آبان ۰۱
(0)
(0)
آزمون‌‌‌‌های ماهیان گرمابی

در این صفحه تمامی آزمون‌‌‌‌های ماهیان گرمابی که در آزمایشگاه دامپزشکی رویان پژوه انجام میشود شرح داده شده است.(توضیحات مربوط به ارسال نمونه در زیر هر جدول آمده است)

 

 

پنل بیماری‌‌‌‌‌های ویروسی در ماهیان گرمابی
لیست آزمون‌هانمونه موردنیازتاریخ پاسخ‌دهی
Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) به روش RT-PCRماهی3 تا 4 روز کاری

Infectious Hematopoietic Necrosis (IHN) به روش RT-PCR

ماهی3 تا 4 روز کاری

Infectious Pancreatic Necrosis (IPN)

به روش RT-PCR

ماهی3 تا 4 روز کاری

Koi Herpesvirus (KHV)

به روش RT-PCR

ماهی3 تا 4 روز کاری

 

پنل بیماری‌‌‌‌‌های انگلی و باکتریایی در ماهیان گرمابی
لیست آزمون‌هانمونه موردنیازتاریخ پاسخ‌دهی
ردیابی انگل‌‌‌‌‌های پوستی و آبششیماهی1 روز کاری
ردیابی انگل‌‌‌‌‌های دستگاه گوارشماهی1 روز کاری
کشت باکتریایی و تعیین آنتی‌بیوتیک موثر (آنتی‌بیوگرام)ماهی3 تا 4 روز کاری
           ردیابی باکتری Aeromonas salmonicida به روش PCR            ماهی3 تا 4 روز کاری
ردیابی باکتری Aeromonas hy drop hila به روش PCRماهی3 تا 4 روز کاری
ردیابی باکتری Yersinia ruckeri به روش PCRماهی3 تا 4 روز کاری
ردیابی باکتری Vibrio anguillarum به روش PCRماهی3 تا 4 روز کاری
ردیابی باکتری Streptococcus iniae به روش PCRماهی3 تا 4 روز کاری
ردیابی باکتری Lactococcus garvieae به روش PCRماهی3 تا 4 روز کاری

جهت ارسال نمونه 2 پلاستیک مجزا در نظر گرفته و داخل پلاستیک اول ماهی‌‌‌‌‌های به ظاهر سالم و داخل پلاستیک دوم ماهی‌‌‌‌‌های دارای علامت (سیاه شدگی، گوشه گیری، بیرون زدن چشم و ...) قرار داده شوند. پس از گره زدن درب پلاستیک‌ها، یخ را بیرون پلاستیک قرار داده و نمونه را در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال فرمایید.


ماهی‌هایی که در آب تلف شده باشند مناسب نبوده و زمانی که ماهی از آب گرفته می‌شود باید زنده باشد. به علاوه در صورتی که ماهی کمتر از 10 گرم وزن داشته باشد، نسبت به کمبود اکسیژن مقاوم است و می‌توان آن را به صورت زنده به آزمایشگاه تحویل داد. از آنجا که انگل‌‌‌‌‌های پوستی و آبششی پس از مرگ ماهی از بین می‌روند، الزامی است ماهی در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل داده شود تا در کیفیت آزمون انگلی تداخل ایجاد نشود.

 

تعداد نمونه مورد نیاز:
-    ماهی زیر 5 گرم: حداقل 30 عدد سالم و 30 عدد بیماری

-    ماهی 5 تا 100 گرم: حداقل 20 عدد سالم و 20 عدد بیمار
-    ماهی 100 تا 500 گرم: حداقل 10 عدد سالم و 10 عدد بیمار
-    ماهی‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر از 500 گرم: حداقل 5 عدد سالم و 5 عدد بیمار

 


تعیین کیفیت و سلامت آب مزارع ماهیان گرمابی
لیست آزمون‌هانمونه موردنیازتاریخ پاسخ‌دهی
PHآب3 تا 4 روز کاری
آمونیاکآب3 تا 4 روز کاری
نیتریتآب3 تا 4 روز کاری
نیتراتآب3 تا 4 روز کاری
گاز اکسیژن محلولآب3 تا 4 روز کاری
گاز کربن‌دی‌اکسیدآب3 تا 4 روز کاری
کلیه جامدات محلول یا TDSآب3 تا 4 روز کاری
                               شمارش کلیه باکتری‌‌‌‌‌های هوازی (CFU/ml)                              آب3 تا 4 روز کاری
                    شمارش استرپتوکوکوس‌ مدفوعی (CFU/100ml)           آب3 تا 4 روز کاری
شمارش کلیفرم تام (CFU/100ml)آب3 تا 4 روز کاری
شمارش کلیفرم گرماپا (CFU/100ml)آب3 تا 4 روز کاری
شمارش اشرشیاکولی (CFU/100ml)آب3 تا 4 روز کاری

به‌منظور محاسبه دقیق گاز‌‌‌‌‌های محلول، ضروری است ظرف نمونه‌برداری لبالب پر شده به‌طوری‌که هیچ هوایی داخل ظرف باقی نماند و پس از بستن درب، ظرف نمونه نهایتاً طی مدت 2 ساعت به آزمایشگاه ارسال شود. به یاد داشته باشید پس از اخذ نمونه، دمای آن نباید بیشتر از دمای آب استخر شود ازین رو توصیه می‌شود نمونه در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال گردد.

 

 

گالری تصاویر محصول
تصاویر
بیشتر
instagramwhatsuptelegramaparat